EVENTI I RRADHES

Çaste nga aktivitetet e Gjimnazit Hasan Nahi

Gjimnaz Shkencor Natyror

Kur shkenca mësohet sipas metodikave moderne bëhet më e bukur dhe më tërheqëse. Synimi për të garuar me botën për të përfaqësuar vendin tonë është nxitja jonë më e madhe për të korrur suksese.

Infrastrukturë moderne

SmartBoard në ccdo klasë, laboratorët, infrastruktura dhe mësimdhënësit e kualifikuar dhe punëtorë janë garancia më e madhe për një të ardhme më të mirë.

“Një vatër e dijes dhe vlerave”

Gërshetimi i suksesshëm i shkencës me vlerat universale e morale, e ndihmon nxënësin të formojë një personalitet të qëndrueshëm e të dobishëm për shoqërinë.

Të përzgjedhura